Plaćajte račune od pričuve bez naknade u bilo kojoj poslovnici KENT ili OTP-e banke u RH!

Gradimo mrežu partnera, samo za Vas

Omogućili smo Vam uvid u račune, stanje zgrade; važnije dokumente i još dosta toga bez da trebate slati zamolbe i čekati ili negdje hodati…samo jednim klikom kad god to Vi poželite…

Dostupnost: 24/7