NOVI SUVLASNIČKI MODUL

Danas je postavljen i dostupan novi suvlasnički modul svim suvlasnicima/predstavnicima u zgradama kojima upravljamo.

Prijava je moguća sa postojećim korisničkim podacima sa kojima ste se prijavljivali na staro sučelje.

Ukoliko imate prijedloge sa poboljšicama ili novim funkcionalnostima a u koje bi ste željeli imati uvid, molimo javite nam povratno.

K Grupa

30.01.2021.