Posjetnik na ono što smo do sad omogućili našim suvlasnicima i predstavnicima suvlasnika ulaza/zgrade preko naše aplikacije.

Uvid 24/7 u:

  • adresa vaše zgrade, dogovorena visina pričuve, površina Vašeg stana te iznos pričuve
  • stanje Vašeg računa(dug/pretplata)
  • pregled zaduženja i uplata(pregled po godina/mjesec od dana od kad upravljamo vašom zgradom)
  • ispis ili pohrana svih uplatnica koje smo Vam poslali a možda Vam nedostaju ili ih jednostavno želite spremiti na Vaše računalo, tablet ili smartphone
  • trenutno stanje računa zgrade(svakodnevno ažurirano)
  • mjesečni bankovni izvatci koje također možete pogledati, ispisati ili pohraniti na Vaše računalo, tablet ili smartphone (pregled po godina/mjesec od dana od kad upravljamo vašom zgradom)
  • predstavnik suvlasnika u svakom trenutku ima uvid u dug suvlasnika u zgradi/ulazu
  • uvid u sve važnije dokumente vezane uz vašu zgradu(Međuvlasnički ugovor, Ugovor o upravljanju, Ugovor o čišćenju, Police osiguranja…)
  • više i detaljnije na našoj aplikaciji
  • za one koji nisu s nama a razmišljaju o tome, pogledajte demo verziju što naša aplikacija sadrži!

Možemo li transparentnije nego što je sad?! Imate li prijedlog? Javite nam!