Energetska obnova višestambene zgrade J. J. Strossmayera 17, Nova Gradiška

Dana 29.03.2023. godine potpisan je Ugovor s izvođačem radova za Energetsku obnovu višestambene zgrade na adresi Josipa Jurja Strossmayera 17, Nova Gradiška. 

Projekt je sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru kojeg je i objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada. Tijelo državne uprave nadležno za inicijativu Energetska obnova zgrada je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dok je provedbeno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Korisnik bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, u ime i za račun suvlasnika zgrade je Danijel Ilić – predstavnik suvlasnika zgrade. 

Izvođač radova je Klindžić gradnja, vl. Ivan Klindžić, Rešetari.

Cilj Poziva je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

Projektom Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Josipa Jurja Strossmayera 17, Nova Gradiška predviđene su mjere toplinske izolacije vanjskih zidova i toplinske izolacije ravnog krova. Očekivano smanjenje godišnje primarne energije biti će za 58% u odnosu na stanje prije obnove, dok će smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje biti za 69% u odnosu na stanje prije obnove, a smanjenje emisije CO2 koje proizlazi iz ušteda topline za grijanje iznosi 57%. 

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 186.078,74 eura, dok su bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 114.249,44 eura što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. 

Razdoblje provedbe projekta je od 9. svibnja 2022. godine, dana početka obavljanja aktivnosti projekta do 28.10.2024. godine.