MODERNO UPRAVLJANJE

NAŠA WEB APLIKACIJA I DEMO PRIKAZ

Od 01.02.2016. god. svim suvlasnicima i predstavnicima suvlasnika omogućili smo pristup našoj aplikaciji , kao i demo prikaz za one koji nisu naši klijenti, a zainteresirani su vidjeti vizual i funkcionalnost naše aplikaciju.

Aplikacija omogućava pregled stanja financija zgrade, stanje pričuve za svakog od suvlasnika, pregled dokumenata zgrade… Za nas je ovo još jedan korak transparentnijem poslovanju!