tekst zakon 1
NAŠA WEB APLIKACIJA I DEMO PRIKAZ Od 01.02.2016. god. svim suvlasnicima i predstavnicima suvlasnika omogućili smo pristup našoj aplikaciji , kao i
Samo za Vas gradimo mrežu partnera. U suradnji s našim partnerima osigurali smo pogodnosi samo za Vas!  U nastavku teksta
Uslijed izboja el. energije (prednapon) na sustavu dizala zgrade izgorjela je upravljačka jedinica. Popravak dizala uspješno je dovršen i plaćen