Energetska obnova višestambene zgrade Sjenjak 10, Osijek

Energetska obnova višestambene zgrade

Temeljem javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine referentna oznaka poziva C6.1. R1-I1, objavljenog 17.svibnja 2022.godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada, financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost, suvlasnici višestambene zgrade, Sjenjak 10, Osijek, zastupani po Hrvoje Knežević-predstavnik suvlasnika i upravitelju K Grupa d.o.o. iz Osijeka višestambene zgrade energetski obnavljaju zgradu.

Radovima je obuhvaćena: 

  • toplinska izolacija vanjskih zidova zgrade
  • toplinska izolacija stropa podruma
  • toplinska i hidro izolacija ravnog krova
  • djelomična zamjena vanjske stolarije (kompletna izmjena zajedničke stolarije i djelomična izmjena privatne stolarije – po željama suvlasnika)
  • ugradnja nove toplinske podstanice

Navedenim radovima poboljšavaju se svojstva zgrade u pogledu temeljnog zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama. Predmetne radove potrebno je izvesti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima RH koji se tiču ostvarenja ovog projekta, pravilima struke, tehničkim specifikacijama i rješenjima izrađene projektne dokumentacije. Izvođenjem radova potrebno je postići propisani energetski razred. 

Naziv projekta:                      Energetska obnova višestambene zgrade Sjenjak 10

Naziv korisnika:                               Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade u ime i za račun suvlasnika zgrade Sjenjak 10, Hrvoje Knežević

Ukupna vrijednost projekta:            1.190.846,85 € (8.972.435,62 kn)

EU sufinanciranje projekta:             953.207,04 € (7.181.938,47 kn)

Razdoblje provedbe projekta:         01. ožujka 2022. – 23. prosinac 2024.

Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost